EPIC CASE – SIEMENS HEALTHINEERS: SAMEN GROEIEN

Siemens Healthineers is een van de grootste leveranciers van Belgische ziekenhuizen en laboratoria. In een nauwkeurige coördinatie met de ziekenhuizen slaagden ze erin een innovatief netwerk van laboratoriums uit te bouwen, waardoor bloedtesten en medische onderzoeken uitgebreid en vergemakkelijkt kunnen worden. In onze Epic Story belichten we de doelen van Siemens en wat ze met video willen doen. In dit verhaal tonen we met plezier hoe we samenwerkten voor een top resultaat.

Met het juiste doel voor ogen

Jeroen Seaux, Portfolio solution manager automation & digitalization bij de Siemens Healthineers, benaderde ons met één simpel doel: Er was een hoge nood aan een filmpje dat hun baanbrekende werk in de spotlight zet.

Om dit te doen, kiezen ze bewust voor video, een medium dat makkelijk verspreidbaar is via verschillende kanalen.

“We kozen voor video omdat we merkten dat onze klanten steeds meer en meer online aanwezig waren. Het was een goede manier om dit verhaal over te brengen. We hebben er dan ook voor gekozen om onze video gericht in te zetten op social-mediakanalen, en dan vooral LinkedIn,” vertelt Jeroen Seaux, Portfolio Solution Manager Automation & Digitalization bij Siemens Healthcare.

Samen werken naar het beste concept

De inhoud van het filmpje stond al vast voor we eraan begonnen: In de eerste plaats moet het filmpje informeren over hoeveel werk, coördinatie en techniek er eigenlijk nodig is om een bloedtest te analyseren. In de tweede plaats is het de bedoeling dat dit filmpje het nut en de noodzaak van soortgelijke initiatieven aantoont en in de verf zet.

“Epic Frame en Siemens Healthineers kennen elkaar al 10 jaar. Dat helpt om snel in te pikken en hun vraag meteen om te zetten naar een concrete oplossing.”

(BRECHT WOUTERS, EPIC VIDEOSTRATEGIST)

Met dit in gedachten werd er samen een concept bedacht. In de video zouden we een bloedstaaltje volgen doorheen het hele onderzoeksproces, gecombineerd met een informatieve vertelling in interviewstijl.

Video bereikt klanten vanop afstand

Siemens Healthineers wil op deze manier haar klanten bereiken die met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Er is een nood aan centralisatie in de manier waarop labowerk en stalen die in het labo binnenkomen verwerkt worden. Siemens heeft een succesvolle manier waarop dit kan gedaan worden ontwikkeld, en wil dit met deze video delen, anderen aansporen en inspireren.

“Je kan over quasi alles een verhaal vertellen. Zelfs over een bloedstaal. Bekijk je idee steeds door de ogen van je kijker om te voelen of je goed zit.”

(BRECHT WOUTERS, EPIC VIDEOSTRATEGIST)

Samen met Epic Frame wendt Siemens Healthineers de kracht van videomarketing aan om hun werk en boodschap de wijde wereld in te sturen, met een succesvolle marketingcampagne tot gevolg.

“Video is ondertussen een integraal onderdeel van onze marketing; we hebben een budget voor videomarketing, omdat we hebben gemerkt dat het echt een verschil maakt. We hebben gezien dat onze klanten de weg naar video gevonden hebben.”

(JEROEN SEAUX, PORTFOLIO SOLUTION MANAGER AUTOMATION & DIGITALIZATION BIJ SIEMENS HEALTHINEERS)

Volg ons via onze social media kanalen.

Facebook logo Instagram logo Youtube logo Vimeo logo Tik Tok logo

READY TO START A PROJECT?

Duigemhofstraat 101, 3020 Herent, België
+32 (0) 478 807 007 (NIKO : SALES)
+32 (0) 498 624 208 (BRECHT : CREATIVE)
+32 (0)16 88 74 84 | info@epicframe.be

Leave a Reply

Top