PRIVACYVERKLARING EPIC FRAME

WEBSITE

Deze website is eigendom van Epic Frame bvba
Contactgegevens: Epic Frame BVBA, met maatschappelijke zetel te Duigemhofstraat 101, 3020 Herent ( BTW-nummer: BE 0845 878 701).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Epic Frame of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Epic Frame levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Epic Frame de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Epic Frame kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (www.epicframe.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Epic Frame geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Epic Frame kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement LEUVEN bevoegd.

PRIVACYBELEID

Epic Frame verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Brecht Wouters op info@epicframe.be.  Dit privacybeleid is van toepassing op Epic Frame en al onze merken, zoals videomarketing.be en The Mediaplayground.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Epic Frame verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

STATISTISCHE DOELEINDEN

Epic Frame gebruikt ook gegevens voor statistische doeleinden, om onze algemene diensten te kunnen analyseren en te verbeteren. De gegevens helpen ons te achterhalen welke content en diensten interessant en bruikbaar zijn. Door te weten wat u leest voor hoelang kunnen we het gebruiksgemak en -functionaliteit van onze website optimaliseren om ons aanbod beter en relevanter voor u te maken. Deze data zijn anoniem tenzij u ons de data verleent die we van u mogen weten. De data die u vertrekt worden door ons voor 2 jaar bijgehouden. Daarna vragen we u bij het eerstvolgende bezoek na het verstrijken van die periode om opnieuw uw gegevens te verstrekken. De data worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, maar we zullen nooit informatie verstrekken waar u niet expliciet akkoord mee gaat. We zullen dus steeds uw toestemming vragen als we gegevens verzamelen.

ONZE NIEUWIGHEDEN ONTDEKKEN

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwtjes en acties? Dan kan u zich bijvoorbeeld aanmelden voor nieuwsbrieven van al onze merken. Wij gebruiken uw gegevens om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen en om te zien of u iets aan de inhoud hebt gehad. We zullen hiervoor wel altijd uw toestemming vragen.

Wil u zich uitschrijven? Stuur dan een mailtje naar info@epicframe.be met als subject: ‘uitschrijven nieuwsbrief’ en de vermelding van het emailadres dat u graag wil uitschrijven. Wordt er geen melding gemaakt van een emailadres in de inhoud van de mail, dan schrijven we de afzender uit.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U?

Ten eerste verzamelen wij identificatiegegevens van u. Die informatie krijgen we bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt. U deelt gegevens als u zich inschrijft op de nieuwsbrief, een van onze miniguides wil downloaden of deelneemt aan een wedstrijd.

Een offerte aangevraagd? Dan bewaren wij uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen contacteren. Wij contacteren u om de offerte op te volgen en te bekijken of u een samenwerking wilt aangaan. We houden uw gegevens voor 3 jaar bij na het afronden van een samenwerking voor marketingdoeleinden en om aan klantenondersteuning te doen. Indien u na de offerte of het verkennend gesprek beslist om geen samenwerking met ons aan te gaan, worden uw gegevens na 3 jaar uit ons CRM-systeem verwijderd. U kan er ook voor kiezen om deze meteen uit ons CRM-systeem te laten verwijderen als u dit via info@epicframe.be meldt.

Ten tweede verzamelen wij gegevens van uw surfgedrag op onze websites en sociale media. Dankzij die gegevens van u en andere mediagebruikers kunnen wij ook beter begrijpen hoe onze onlinediensten worden gebruikt. We krijgen bijvoorbeeld inzicht in het surfgedrag en ontdekken welke inhoud u bereikt en welke niet. Met die informatie gaan wij aan de slag om u en andere gebruikers een nog beter aanbod te bieden.

Om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website en online diensten, gebruiken we zogenaamde ‘cookies’. Scroll naar beneden voor ons cookiebeleid.

De gegevens die wij via de cookies van onze onlinediensten verzamelen, zijn logbestandgegevens en apparaatgegevens:

 • Logbestandgegevens zijn bijvoorbeeld een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw online bezoek, uw browser, enzovoorts.
 • Apparaatgegevens zijn onder andere het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van het toestel dat u gebruikt om naar ons aanbod te luisteren, kijken en surfen. Met die gegevens kunnen we een ruwe inschatting van uw locatie maken. Wij zullen die informatie enkel opvragen als die nuttig is voor het leveren van een relevante dienst

Ten derde ontvangen wij uw gegevens van sociaalnetwerksites. Als u met ons interageert op een van onze sociale media verzamelen wij gegevens via uw profiel van het sociale medium in kwestie. Dat kan alleen als je die sociaalnetwerksite de toestemming hebt gegeven om bepaalde, duidelijk vermelde gegevens met ons te delen. Het gaat om de basisgegevens van je profiel op de sociaalnetwerksite, zoals je naam en geboortedatum. Wij kunnen die informatie toevoegen aan uw Epic Frame profiel op ons CRM, als die daar ontbreekt. Daarnaast kunnen we ook uw vriendenlijst, uw gebruik van de sociaalnetwerksite of andere openbare gegevens verwerken, als we die nodig zouden hebben om een bepaalde dienst te verlenen. Natuurlijk verzamelen wij die gegevens alleen maar als u ze publiekelijk op een sociaalnetwerksite deelt en uw persoonlijke instellingen op die site dat toestaan. Als u niet wil dat uw gegevens van sociaalnetwerksites worden gedeeld, raden wij u aan om uw instellingen op de sociale media aan te passen.

WIJ VERZAMELEN DEZE GEGEVENS:
 • Van u rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of uw gegevens achterlaat om te kunnen profiteren van een van onze miniguides of ons lookbook, of mee wil doen aan een website.
 • Van sociaalnetwerksites, wanneer je ons daarvoor toestemming geeft en je persoonlijke instellingen van je profiel op de sociaalnetwerksite in kwestie dat toelaten.
RECHTSGRONDEN

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

HOE KAN IK DE GEGEVENS CONTROLEREN DIE EPIC FRAME VAN MIJ HEEFT?

Omdat het hier over uw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat u uw persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. U hebt de volgende rechten, die u overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

RECHT OP INZAGE

U hebt het recht op inzage van uw gegevens. Dat wil zeggen dat u kan nagaan welke gegevens wij van u hebben. In de eerste plaats kan u uw gegevens via uw VRT-profiel controleren. Voor alle andere informatie die wij over u zouden kunnen hebben en die niet met het VRT-profiel zijn verbonden, kan u ons via onze klantendienst contacteren. Daar zullen we uw vraag zo snel mogelijk behandelen.

RECHT OP RECTIFICATIE

U hebt het recht op rectificatie van uw gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van u hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Bent u verhuisd of hebt u een nieuw e-mailadres? Dan kan u uw gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren door ze te mailen naar info@epicframe.be. We zullen uw vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

RECHT OP WISSING

U hebt het recht op wissing van uw gegevens. Als u wil dat we uw gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan u uw gegevens bij ons wissen. U kan een vraag stellen om uw gegevens te verwijderen door een mail te sturen naar info@epicframe.be.

Wij zijn wel niet altijd verplicht uw gegevens te wissen wanneer u dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

RECHT OP WISSING

U hebt het recht op beperking van uw gegevens. U kan ons dus verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval blijven we uw gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer u meent dat uw gegevens onjuist zijn en u niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. U hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van uw gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar u niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van uw gegevens kan u via onze klantendienst stellen. We zullen uw vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Dat wil zeggen dat u zich kan verzetten tegen het verdere gebruik van uw gegevens door ons. U kan dit enkel doen wanneer u grondige redenen hebt die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

RECHT OM U TE VERZETTEN

U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daaronder valt onder meer het tonen van reclame (op onze websites of in onze apps) die aan uw voorkeur en profiel is aangepast. U kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil u hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiesbeleid hieronder. U kan zich ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, wanneer we u via die weg met informatie over onze content of met aanbiedingen contacteren. Uitschrijven doet u via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox of door een mailtje te sturen naar info@epicframe.be met als subject: ‘uitschrijven nieuwsbrief’ en de vermelding van het emailadres dat u graag wil uitschrijven. Wordt er geen melding gemaakt van een emailadres in de inhoud van de mail, dan schrijven we de afzender uit.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U hebt het recht altijd uw toestemming in te trekken als de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Wanneer u ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of u wel de juiste persoon bent.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Als u ervoor zou kiezen om uw gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we uw gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer u zich voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft of wanneer u uw VRT-profiel verwijdert. We zullen uw gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn uw gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen uw gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Epic Frame verbonden zijn of met enige andere partner van Epic Frame.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

COOKIEBELEID

Dit cookiebeleid is van toepassing op Epic Frame en al onze merken, zoals videomarketing.be en The Mediaplayground.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om uw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen u en de website die u bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Als we u dankzij een cookie kunnen identificeren, hoeft u trouwens niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld je persoonsgegevens.

We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag in kaart te brengen. Hoe bent u op onze website terechtgekomen? Hoelang hebt u onze website gebruikt, wat heeft u bekeken en waar heeft u geklikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van u en al onze andere gebruikers. Ten slotte kunnen we die data gebruiken om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen, indien nodig.

WANNEER WORDEN DEZE COOKIES GEÏNSTALLEERD?

Als u voor het eerst een van onze websites bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om specifieke types cookies al dan niet te aanvaarden. De gegevens die we eventueel via deze cookies verzamelen, zijn altijd anoniem. Op die manier zal identificatie dus nooit mogelijk zijn.

U kan de installatie van cookies beheren of weigeren via uw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op uw computer of mobiel apparaat, kan u op elk moment verwijderen.

Hoe u deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, ga via deze links direct naar de handleiding van uw browser: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari.

WELKE SOORT COOKIES ER GEBRUIKT WORDEN EN WAARVOOR:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

NOODZAKELIJKE FUNCTIONELE COOKIES

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

 • Informatie onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoef je niet altijd al je gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.
 • Instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm.
 • Je browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
 • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.
 • Je laten reageren op onze websites.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

STATISTISCHE COOKIES

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze websites worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe bent u op onze webpagina terechtgekomen? Op welke pagina brengt u de meeste tijd door? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

TRACKING COOKIES

Tracking cookies zijn cookies die gebruikt worden om te volgen welke pagina’s van de website u bezoekt. Uw IPadres kan gelinkt worden aan een databank waarvoor u zelf uw gegevens hebt opgegeven, zoals uw naam, emailadres en telefoonnummer. We gebruiken Google Analytics, Lead Forensicsen SALESmanagoom uw surfgedrag op deze website te kunnen volgen voor marketingdoeleinden.

Lead forensics is een online applicatie dat IPadressen van bedrijvencapteert en het bezoek van dit IPadres in kaart brengt. Het helpt ons de functionaliteit van onze website te verbeteren en te begrijpen waarom en van waar bezoekers naar onze website komen. Bovendien gebruikt Epic Frame Lead Forensics om de eigen diensten te kunnen verbeteren en een proactieve, gerichte service te kunnen leveren. Er worden géén persoonsgegevens geregistreerd door Lead Forensics.  Meer informatie over Lead Forensics en GDPR vindt u hier.

SALESmanago is een CRM dat bezoekers die hiervoor toelating hebben gegeven kan identificeren en opvolgen op de website. Niet daarbuiten. SALESmanago linkt een aparte contactenlijst met het IPadres van de machine waarmee de website wordt bezocht. SALESmanago wordt gebruikt voor marketingdoeleinden om de bezoeker nog meer van dienst te kunnen zijn.Meer informatie over SALESmanago en GDPR vindt u hier. De gegevens gecapteerd door deze tracking tools worden 3 jaar bijgehouden voor marketingdoeleinden. Openbare gegevens van sociale media die u deelt kunnen gebruikt worden om uw gegevens op ons CRM te vervolledigen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor alle gebruik van cookies dient u uw toestemming te geven door uw gegevens te verschaffen of door een opt-in. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

HOELANG BLIJVEN COOKIES BESTAAN?

Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

 • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra u de browser hebt gesloten.
 • Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al hebt u de browser gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we u herkennen wanneer u onze websites later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser of mobiel apparaat.
BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij nemen verschillende maatregelen om uw gegevens op een veilige manier te bewaren. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde servers. Indien er toch een gegevenslek zou zijn, zullen wij u dit steeds persoonlijk laten weten. Wilt u nagaan over welke gegevens wij van u bewaren? Is er een correctie nodig van uw gegevens? Wilt u uw gegevens verwijderen? Neem dan contact op met info@epicframe.be. Wij brengen uw aanvraag zo snel mogelijk in orde..

Dit cookiesbeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en vragen we je toestemming als dat nodig is.